Павликенският край

 

е стъпил на хубава, здрава земя. От юг го подпират последните гънки на Стара планина, но широкият разлив на равнината на север доминира в обща панорама - поле и само тук-там малки прихълмия спират окото.

 

Павликенският край все още крие много предизвикателства за археологията, но откроените исторически пластове свидетелстват за самобитна култура на племена и народи с езически традиции. Mатериални знаци, надживели времето, доказват, че от VI - IV век пр. н. е. по тези места винаги са живели хора.

 

И днес Павликени е център на земеделски регион със стародавни традиции. В герба на града тежи със своята премислена лаконичност девизът: "Античен и вечен". Той слага равен знак между преживяно и бъдеще, а в това има упование и надежда.

 

karta